image

Alena Michalidesová

1970
ukončená Základná deväťročná škola so zameraním na matematiku a fyziku

1970 – 1975
študentka Štátneho konzervatória v Bratislave – hudobný odbor: organ

1975 - 1980
poslucháčka VŠMU v Bratislave – odbor herectvo

1976 - 1980
účinkovanie a.h. v SND v Bratislave a Poetickej scéne NS v Bratislave

1981 - 1985
členka - herečka činohry Divadla A. Bagara v Nitre

1985 - 1991
členka – herečka, speváčka, hudobníčka Radošinského naivného divadla

1991 - 2009
interný pedagóg Štátneho konzervatória v Bratislave – herecká tvorba, umelecký prednes, pantomíma, javisková reč

od roku 2005
pedagóg na katedre hudby PF UKF

od roku 2007
doktorand- externé štúdium

Ďaľšie aktivity:

1976 – 2006
účinkovanie vo filmoch Slovenskej filmovej tvorby, Slovenskej televízie, v televíznych inscenáciách a v dabingu STV, Slovkoncertu a umeleckých štúdií

1977 - 2007
režisérka a autorka div. inscenácií Divadla Úsmev - Istropolis v Bratislave

1990 - 1996
spolutvorkyňa , herečka v divadelných projektoch P. Scherhaufera

1982
reprezentácia na Medzinárodnom divadelnom festivale v Karlsruhe

1988
reprezentácia na Medzinárodnom festivale študentských divadiel v Lipsku

1990
reprezentácia na Medzinárodnom festivale divadiel v Yokohame

1992
lektorka workshopu a spoluautorka projektu H. Ch. Andersenaa na Medzinárodnom festivale divadiel v dánskom Áarhuse

1996
lektorka a účinkovanie na Medzinárodnom festivale PAN 96 - pantomíma

2000
lektorka a spoluautorka projektu Cervantesovho Dona Quijota na Medzinárodnom divadelnom festivale v Grenobli

2006 - 2010
externý pedag. Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vyučujúci predmety: Tvorivosť, tvorba projektov

1977 - 2010
lektor a porotkyňa na prehliadkach a súťažiach v umeleckom prednese